reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/53/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1045) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311 i poz. 1649) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Wysokie Mazowieckie:

1) wprowadza opłatę targową,

2) określa wysokość stawek opłaty targowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie miasta Wysokie Mazowieckie dokonującym sprzedaży na targowiskach.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy dokonywaniu sprzedaży:

1) z samochodu, straganu, stołu, namiotu - 20 zł,

2) z ręki i kosza - 5 zł,

3) wyrobów jubilerskich - 20 zł,

4) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi - 30 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso, w wysokości 99 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Miasta Wysokie Mazowieckie

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/180/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 22).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama