reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/56/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1045) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Wysokie Mazowieckie:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 100 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2 124 zł, z wyjątkiem samochodów ciężarowych z czterema osiami i więcej, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej od 29 ton, dla których stawka wynosi - 2 560 zł;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 900 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 100 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 300 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi dwie:

- od 12 ton do 36 ton włącznie - 1 688 zł;

- powyżej 36 ton - 2 208 zł;

b) o liczbie osi trzy i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 40 ton - 1 688 zł;

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 208 zł;

5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi dwie:

- od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1 688 zł;

- od 31 ton do 36 ton włącznie - 2 024 zł;

- powyżej 36 ton - 2 208 zł;

b) o liczbie osi trzy i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 40 ton - 1 800 zł;

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 660 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 700 zł;

7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) o liczbie osi jedna:

- od 12 ton do 36 ton włącznie - 1 118 zł;

- powyżej 36 ton - 1 700 zł;

b) o liczbie osi dwie:

- od 12 ton do 36 ton włącznie - 1 348 zł;

- powyżej 36 ton - 1 774 zł;

c) o liczbie osi trzy i więcej:

- od 12 ton do 36 ton włącznie - 1 118 zł;

- powyżej 36 ton - 1 700 zł;

8) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 200 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 400 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIII/64/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 295, poz. 3651).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama