reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Kolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. A) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699. poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Kolno :

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalenia i poboru oraz termin płatności opłaty targowej.

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Kolno:

1. Od sprzedaży w dni targowe, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2-8.

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. -5,00 zł

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 3,00 zł.

2. Od sprzedaży w pozostałe dni tygodnia, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3-8.

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. -3,00 zł,

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 1,50 zł.

3. Od sprzedaży wyrobów jubilerskich - 15,00 zł.

4. Od sprzedaży z ręki w małych ilościach - 3,00 zł.

5. Od sprzedaży z wózka lub pojedynczej skrzynki - 5,00 zł.

6. Od sprzedaży z:

1) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t - 15,00 zł,

2) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t - 30,00 zł,

3) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t z przyczepą, naczepą - 45,00 zł,

4) samochodu osobowego - 10,00 zł,

5) z przyczepy samochodowej, ciągnikowej jednoosiowej i wieloosiowej - 10,00zł,

7. Od sprzedaży na terenie placów w sąsiedztwie cmentarzy kolneńskich w okresie Wszystkich Świętych:

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. - 5,00 zł,

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 3,00 zł.

8. Od sprzedaży na terenie przewidzianym na prowadzenie zorganizowanych, za zgodą Miasta , kiermaszów i imprez handlowych:

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. - 5,00 zł,

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 3,00 zł.

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 7. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet dziennej opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 8. Inkasentem ustala się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4A.

§ 9. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno w terminie nie późniejszym niż 5 dni od jej pobrania.

§ 10. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 12. Tracą moc uchwały Nr XXI/112/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości wynagradzania za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. nr 192, poz. 2602), uchwała Nr XXIII/133/05 Rady Miasta Kolno z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości wynagradzania za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. nr 71, poz. 926 ),

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama