reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/116/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849: z 2015 r. poz. 582, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Brańsk:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie- 750 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 1.120 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 1.420 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie- 1.600 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 1.700 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton- 1.800 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.100 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiemzwiązanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do ninieszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca- 1.950 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca- 2.425 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2014 r. poz. 4120).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/116/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

13

1.050

1.220

13

14

1.100

1.500

14

15

1.200

1.700

15

1.300

2.030

Trzy osie

12

17

1.100

1.300

17

19

1.200

1.500

19

21

1.300

1.600

21

23

1.400

2.000

23

25

1.600

2.230

25

1.800

2.340

Cztery osie i więcej

12

25

2.250

2.510

25

27

2.700

2.710

27

29

2.800

2.810

29

31

3.000

3.010

31

3.000

3.050

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/116/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

18

1.200

1.500

18

25

1.800

1.900

25

31

1.950

2.200

31

1.970

2.250

Trzy osie i więcej

12

40

2.250

2.300

40

2.300

3.000

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/116/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Jedna oś

12

18

1.150

1.160

18

25

1.200

1.300

25

1.300

1.500

Dwie osie

12

28

900

900

28

33

1.100

1.270

33

38

1.200

1.700

38

1.400

2.120

Trzy osie i więcej

12

38

970

1.700

38

1.174

2.120

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama