reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849; Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Zabłudów.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na ternie Gminy Zabłudów w wysokości:

1) przy sprzedaży inwentarza żywego - 5 zł;

2) przy sprzedaży ze środków transportowych:

a) z samochodu ciężarowego i autobusu - 20 zł,

b) z samochodu dostawczego i osobowego- 16 zł,

c) z wozu konnego, z ciągnika rolniczego z przyczepą - 7 zł;

3) przy sprzedaży z obwoźnego punktu gastronomii - 20 zł;

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka - 5 zł;

5) przy sprzedaży z namiotu - 20 zł;

6) przy sprzedaży ze straganu, stołu - 10 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 5. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

2. Sprzedający może uiścić opłatę targową w dniu sprzedaży na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

§ 6. 1. Określa się zasady poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest robotnik gospodarczy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

3. Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 7 % od kwot pobranych w drodze inkasa.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w nie później niż dnia następnego po dniu pobrania opłaty.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Maciej Rogucki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama