| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1777) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt. 1 o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 550,00zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 750,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 950,00 zł

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą następująco:

Liczba osi i dopuszczana masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

665,00

1480,00

13

14

665,00

1480,00

14

15

705,00

1485,00

15

710,00

1490,00

Trzy osie

12

17

650,00

1180,00

17

19

750,00

1650,00

19

21

850,00

1890,00

21

23

950,00

2090,00

23

25

1350,00

2250,00

25

1450,00

2400,00

Cztery osie i więcej

12

25

1750,00

1930,00

25

27

1750,00

1930,00

27

29

1850,00

2810,00

29

31

1950,00

2850,00

31

2050,00

2950,00

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 1550,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczana masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

850,00

1080,00

18

25

1650,00

2215,00

25

31

1750,00

2300,00

31

1850,00

2350,00

Trzy osie i więcej

12

40

1950,00

2150,00

40

2050,00

2750,00

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego) 750,00 zł

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczana masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

320,00

370,00

18

25

445,00

720,00

25

485,00

760,00

Dwie osie

12

28

370,00

450,00

28

33

850,00

1150,00

33

38

1150,00

1650,00

38

1450,00

2050,00

Trzy osie i więcej

12

38

1050,00

1250,00

38

1350,00

1650,00

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1918,50 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 2425,51 zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/221/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3671).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Wojlanis

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »