reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/146/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 17 ust. 1, ust. 5, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Augustowie:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Ustala się, iż jednostki pomocnicze w Mieście Augustów: Osiedle Wschód i Osiedle Zachód spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Na terenie jednostek pomocniczych Osiedle Wschód i Osiedle Zachód Miasta Augustów wprowadza się opłatę miejscową.

§ 4. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 5. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatniej jego dobie.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych i innych jednostach tego typu - kierownicy tych jednostek.

3. Od osób przebywających w kwaterach prywatnych opłatę miejscową pobiera Augustowska Organizacja Turystyczna w swojej siedzibie.

4. Pobraną opłatę miejscową inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy (wpłacają do kasy) Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pobrania opłaty.

5. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 10% od sumy zainkasowanej opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama