reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/45/15 Rady Gminy Janów

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238,532, 1117, 1130, 1190 i 1358 ) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 31 550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 741 zł, w tym :

- na zadania bieżące - 50 741 zł

- na zadania majątkowe - 23 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę - 42 191 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 896 378 zł tego:

- bieżące w wysokości - 13 121 003

- majątkowe w wysokości - 775 375 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 13 185 918 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 12 175 642

- majątkowe w wysokości - 1 010 276

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 710 460 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2015 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski


Załącznik do Uchwały Nr IX/45/15
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/15
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/45/15
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/45/15
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Powiat Sokólski

70 000

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

220 000

921

92116

Biblioteka w Janowie

80 000

Razem

300 000

70 000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

300 000

0

70 000

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność - 300 000zł.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na inwestycje:

1. " Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy-Podłubianka-Gnidzin-Rozedranka Stara"- 60 000 zł

2. "Naprawa drogi powiatowej Nr 1323B Janów-Kuplisk-Budno-Nowinka-Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem"- 10 000 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/45/15
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zwiększono dochody bieżące w zakresie wpływów podatków lokalnych.

2. Zwiększono wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

3. Wprowadzono do budzetu zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu nieruchomości na działce Nr 217/1 w Trofimówce i Nr 360/1 w Nowowoli.

4. Wprowadzono do budżetu dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólne zadanie dotyczące uzupełnienia korpusu drogowego kruszywem na drodze Janów- Budno- Nowinka- Jałówka.

5. Zwiększono wydatki w Administracji na zakup usług zdrowotnych oraz zakup materiałów.

6. Zwiększono wydatki na szkolenia kierowców autobusów szkolnych

7. Zwiększono wydatki na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

8. Zmniejszono wynagrodzenia w Oddziałach przedszkolnych , Ośrodkach pomocy społecznej i na Hali sportowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama