reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 14 233 886,01 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 10 788 378,99 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 445 507,02 zł,

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 15 133 886,01 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 9 973 261,79 zł,

b) majątkowe w wysokości 5 160 624,22 zł,

5. Deficyt budżetu gminy określony w § 5 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok wynosi 900 000,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załączniki do uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 października 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 3

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł. Powyższe dotyczy większych niż pierwotnie planowano dochodów gminy z tytułu dzierżawy i sprzedaży składników majątku gminy;

2. W dziale 750 "Administracja publiczna" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł. Powyższe dotyczy większych niż pierwotnie planowano dochodów gminy z tytułu różnych dochodów i opłat;

3. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł. Powyższe dotyczy większych niż pierwotnie planowano dochodów gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty targowej;

Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola;

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama