reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 64.2015 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 442.862,57 zł

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę- 949,96 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 4.749,96 zł

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 446.662,57 zł

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 12.469.114,87 zł

- z tego: bieżące 12.020.458,87 zł, majątkowe 448.656 zł

2) Plan wydatków ogółem- 11.926.743,87 zł

- z tego: bieżące 11.245.284,87 zł, majątkowe 681.459 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 542.371 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy

na 2015 rok

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.399.2015.MA z dnia 05.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę 142.200 zł., na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.

2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 09.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 490 zł., na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 09.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100 zł., na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r.

4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 09.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe o kwotę 27.000 zł., na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

5. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 4.298 zł., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

6. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.301 zł., na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2015.

7. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DSW-580-10/15 z dnia 16.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 4.500 zł., na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

8. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu WojewódzkiegoFB-II.482.2015.AK z dnia 20.10.2015 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz.01095 pozostała działalność o kwotę 256.688,57 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

9. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 21.10.2015 r. zmniejsza się dochody i wydatki w Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 824,98 zł., i w rozdz. 80150 Specjalne metody kształcenia o kwotę 124,98 zł. w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

10. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.466.2015.BB z dnia 22.10.2015r. zwiększa się dochody i wydatki w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.285 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - ,,Wyprawka szkolna".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama