reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.58.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust .2, ust. 3b i ust. 3c i art. 6k ust. 1,
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87, 122 i 1688) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe do 2 osób - 40,00 zł;

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób - 44,00 zł;

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej - 48,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe do 2 osób - 20,00 zł;

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób - 22,00 zł;

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej - 24,00 zł.

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny , stawka za pojemnik wynosi:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 48,00 zł;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 70,00 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 110,00 zł;

4) o pojemności 7 m3 - w wysokości 700,00 zł.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik wynosi:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 24,00 zł;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 35,00 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 75,00 zł;

4) o pojemności 7 m3 - w wysokości 480,00 zł.

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez
mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zbieranymi i nie odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 1 i 3.

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez
mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 2 i 4.

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane:

1) w sposób selektywny - w wysokości 96 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

2) w sposób nieselektywny - w wysokości 192 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXII.130.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 818).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama