reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art 15 ust. 1, art 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1497, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwałą ninejszą Rada Miejska w Rajgrodzie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatnośći targowej;

4) Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Na terenie Gminy Rajgród wprowadza się opłatę targową.

§ 3.

1. Określa się dzienna stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Rajgród w wysokości 20,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) Stolika o powierzchni do 1 m 2, kosza, wiadra, itp. - 5 zł;

2) Pojedyńczych stoisk, straganów o powierzchni do 3m 2 - 15 zł;

3) Stoisk, straganów większych niż określonych w pkt. 2 - 20 zł;

§ 4.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom.

a) Na terenie miasta Rajgród - Pani Barbarze Dziełak,

b) W Pozostałych miejscowościach - sołtysom.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją raz w tygodniu, w każdy piątek, na rachunek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 8.

Tracu moc Uchwała Nr. XL/252/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr. 280, poz. 3554).

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama