reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1190 i 1358 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 42 363 378,20 zł, w tym : dochodów bieżących - 39 163 389,05 zł, dochodów majątkowych - 3 199 989,15 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 41 363 378,20 zł, w tym: wydatków bieżących - 36 452 089,05 zł, wydatków majątkowych - 4 911 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych "otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 października 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 530 000 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego.

2) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 4 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów podatku do spadków i darowizn.

3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 75 000 zł - z tytułu zaplanowanych zwiększonych wpływów z wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich.

4) dział 852 rozdział 85205 o kwotę 24 000 zł - z tytułu zawartego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez MOPS zadania publicznego pod nazwą "Przemoc w rodzinie. My możemy pomóc".

5) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 420 000 zł - z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.399.2015.MA z dnia 5 października 2015 r.

6) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 3 000 zł - z tytułu zwiększenia faktycznych wpływów z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat za wywóz odpadów.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 870 000 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 340 000 zł, - przyznanie dotacji celowej Gminie Drohiczyn na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych ( wniosek Burmistrza Gminy Drohiczyn ).

2) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 33 000 - zwiększenie wydatków na opłatę eksploatacyjną.

3) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 33 000 zł - zwiększenie wydatków na regulowanie odsetek od udzielonych kredytów i zakupionych obligacji.

4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej do Zespołu Szkół.

5) dział 852 rozdział 85205 o kwotę 24 000 zł - wydatki przeznaczone na działania zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

6) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 420 000 zł - zwiększenie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 340 000 zł. w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 340 000 zł - na wniosek Gminy Drohiczyn przesunięcie dotacji z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama