reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41 318,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych
o kwotę 66 786 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 119 075,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 102 543,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 780 954,00 zł z tego : dochody bieżące 8 673 218,00 zł dochody majątkowe 107 736,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 906 752,00 zł z tego : wydatki bieżące 8 515 096,00 zł wydatki majątkowe 391 656,00 zł

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 125 798,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 125 798,00 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 375 200,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500 998,00 zł pochodzących z wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 375 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc § 3 i 4 Uchwały Nr VI/33/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama