| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Augustów

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Augustów za uczestnictwo w działaniach na terenie Gminy Augustów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515) oraz na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380; z 2010 r., Nr 57 poz. 353; z 2012 r. poz. 908; z 2013 r. poz. 1635; z 2015 r. poz. 867, poz. 1505) uchwala się co następuje:

§ 1. Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłaca się członkom ochotniczych straży pożarnych Gminy Augustów w wysokości 12 zł. (słownie: dwanaście złotych) za każdą godzinę udziału w/w działaniu lub szkoleniu.

§ 2. Ekwiwalent, o którym mowa w §1, jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/64/11 Rady gminy Augustów z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Augustów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »