reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust. 2, ust. 3b, ust. 3c oraz art. 6k ust. 1, ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122 i poz. 1688) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób,
że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1 - osobowego - 14 zł,

2) 2 - osobowego - 22 zł,

3) 3 - osobowego - 28 zł,

4) 4 - osobowego - 36 zł,

5) 5 - osobowego - 38 zł,

6) 6 - osobowego i więcej - 42 zł.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1 - osobowego - 25 zł,

2) 2 - osobowego - 40 zł,

3) 3 - osobowego - 55 zł,

4) 4 - osobowego - 65 zł,

5) 5 - osobowego - 80 zł,

6) 6 - osobowego i więcej - 90 zł.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 20 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 30 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 50 zł,

4) o pojemności 400 l - w wysokości 60 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 80 zł,

6) o pojemności 1100 l w wysokości 100 zł,

7) o pojemności 7 000 l (KP7) - w wysokości 200 zł

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli opady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 40 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 60 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 100 zł,

4) o pojemności 400 l - w wysokości 120 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 160 zł,

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 200 zł,

7) o pojemności 7 000 l (KP7) - w wysokości 300 zł.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców,
a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców,
a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 2 ust. 2 i § 3ust. 2

§ 5. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających
na tych nieruchomościach oraz stawki opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane:

1. w sposób selektywny - w wysokości 180,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

2. nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 360,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Wiżajny Nr X/59/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama