| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9.72.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałęnr 8.54.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 749 oraz z 2015r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045 oraz poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 8.54.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 lit. a) wyraz "od 3,5 tony" zastępuje się wyrazem "powyżej 3,5 tony"

2) w § 3 "traci moc uchwała nr 11.57.2011" zastępuje się wyrazem "traci moc uchwała nr 27.166.2013"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jerzy Karpiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »