reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz.1269, poz.1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Miastkowo wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 3,00 zł;

2) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego - 10,00 zł;

3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20, 00 zł;

4) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu, za każde 5 m2 - 10,00 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć 500,00 zł.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 7. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Miastkowo - inspektora d.s. księgowości podatkowej i inspektora d.s. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

§ 8. Traci moc uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4013).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Banach


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz.WE L 368 z 17.12. 1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz, Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama