reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515), w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 191),oraz§ 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U.z 2002 r., Nr 46, poz. 430), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Tykocin na 2016 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin, w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:

1) Specjalności:

a) oligofrenopedagogika;

b) terapia pedagogiczna;

c) doradztwo zawodowe;

d) edukacja dla bezpieczeństwa;

e) psychologia, psychoterapia;

f) wychowanie do życia w rodzinie;

g) terapia sensoryczna;

h) autyzm- edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu;

i) pedagodika specjalna;

j) rewalidacja;

k) organizacja i zarządzanie oświatą.

2) Formy kształcenia:

a) studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia podyplomowe;

b) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej;

c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;

d) szkolenia rad pedagogicznych;

e) kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące.

3) Koszty przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikację.

§ 3. Specjalności i formy kształcenia, o których mowa w § 2 oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat, określoną w § 4, ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.

§ 4. Makymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, za semsetr nauki wynosi nie więcej niż 1500 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama