| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 96/15 Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 532), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 11 pkt 4 i 5 Uchwały Nr II/26/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 25 336 372 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18 279 184 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 057 188 zł;

2)wydatki w kwocie 26 819 754 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18 130 433 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 689 321 zł;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały w związku z:

1. pismem Nr FB-II.3111.298.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 5 000 zł

2. wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego,

3. wnioskiem Kierownika GOPS,

4. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku

Pozostałe zmiany wprowadzono w związku ze zmianami zadań do zrealizowania w 2015 r. przez Urząd Gminy w Gródku.

Zmiana w rozdz. 75011 § 4210 dotyczy: zwiększenie o 70 zł -zadania pozostałe, zmniejszenie o 1891zł- USC.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »