| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 98 578,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 98 578,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz zadań inwestycyjnych", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32 368 197,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 31 013 720,85 zł,

2) dochody majątkowe - 1 354 476,71 zł.

§ 6. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31 590 425,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 28 140 649,05 zł

2) wydatki majątkowe - 3 449 776,51 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/XII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71/XII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 71/XII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

inwestycje


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71/XII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy

Po stronie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

1. W dziale 720- Informatyka dokonano zwiększenia planu w związku z refundacją środków w wysokości 28 421,23 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa.

2. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w dziale852 - Pomoc społeczna zablokowano dotację celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej w związku z nadwyżką środków na wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 127 000 zł.

Po stronie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia planu o kwotę 14 556 zł w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków przeznaczonych na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Drozdowo.

2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 150 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na remonty bieżące dróg, a zmniejszono o kwotę 130 936,17 zł z tytułu oszczędności pozostającymi z realizacji inwestycji.

3. W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 319,40 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę notarialną dotyczącą zakupu lokalu mieszkalnego w Marianowie.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków na kwotę 40 000 zł na zakup usług pozostałych , w tym na wydatki związane z nadzorem i serwisem programów do obsługi Gminy, zwiększenie diet dla radnych 4 735 zł oraz 4 594 zł na zabezpieczenie odpisu na zfśs za 2015 rok.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o 14 610 zł z przeznaczeniem na remont remiz OSP w Piątnicy, Kalinowie i Kownatach, w tym zakup ławek parkowych dla OSP w Drozdowie w ramach funduszu sołeckiego oraz udział w akcjach pożarniczych członków OSP.

6. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmniejszono plan o kwotę 24 000 zł w związku z pozostającymi środkami ze spłat kredytów.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia planu w związku z nadwyżką dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 127 000 zł.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan o kwotę 14 610 zł w związku z pozostającymi oszczędnościami wynikającymi z zakupu energii elektrycznej oraz pozostałych usług.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »