| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.57.2015 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - 195.500zł

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 25.600 zł

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 412.029 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 34.500 zł

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika pn.,, Przychody i rozchody budżetu w 2015r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,, Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,, Dotacje celowe w 2015r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 12.367.624,87 zł

- z tego: bieżące 12.104.968,87 zł, majątkowe 262.656 zł

2) Plan wydatków ogółem - 11.617.624,87 zł

- z tego: bieżące 11.002.165,87 zł, majątkowe 615.459 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 750.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA


Elżbieta Irena Kędyś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.57.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.57.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.57.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.57.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.57.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.57.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał 6


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Szudziałowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

Po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji dochodów zachodzi konieczność dokonania korekty planu budżetu polegającej na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wpływów w zakresie przedstawionym w tabeli zmian dochodów, a w szczególności:

a) zwiększenie planu dochodów, gdzie wykonanie okazuje się wyższe niż zakładał wcześniejszy plan:

- zwiększenie o kwotę 3.600 zł.- opłaty za użytkowanie wieczyste

- zwiększenie o kwotę 1.300 zł. - darowizna na promocję gminy

- zwiększenie o kwotę 11.100 zł. - podatek rolnego jednostek

- zwiększenie o kwotę 7.000 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych

- zwiększenie o kwotę 600 zł. - darowizna na wydatki szkoły

- zwiększenie o kwotę 2.000 zł.- z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego

b) zmniejszenie planu dochodów dotyczy:

- zmniejszenia o kwotę 9.500 zł. z tytułu różnych dochodów i opłat oraz opłaty eksploatacyjnej,

- zmniejszenie o kwotę 186.000 zł. dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników.

WYDATKI

W związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i majątkowych zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł. na obsługę długu. Ponadto zmianie uległa kwota wyniku budżetu z 542.371 zł. do 750.000 zł., którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »