reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/2016 Rady Gminy Filipów

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Filipów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz.1515, poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 - 4 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r. poz. 35) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria oraz liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Filipów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:

1) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia klasy szóstej z matematyki, języka polskiego, języka obcego i przyrody: (odpowiednio: średnia ocen powyżej 5,0 - 6 pkt, średnia ocen 4,0 - 5,0 - 4 pkt, maksymalnie 6 pkt}.

2) ocena z zachowania - maksymalnie 6 pkt (odpowiednio: wzorowa - 6 pkt, bardzo dobra - 5 pkt, dobra - 4 pkt);

3) szczególne osiągnięcia kandydata w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych (odpowiednio: ogólnopolskich - 3 pkt, wojewódzkich - 2 pkt, powiatowych - 1 pkt, maksymalnie 3 pkt);

4) realizacja obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w Zespole Szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum - 2 pkt.

§ 2. 1. Spełnianie kryterium, o którym mowa w §1 pkt 1 i 2 rodzic potwierdza świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

2. Spełnianie kryterium, o którym mowa w §1 pkt 3 rodzic potwierdza kserokopiami dyplomów, zaświadczeń.

3. Spełnianie kryterium, o którym mowa w §1 pkt 4 dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Świerzbin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama