reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2/24/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. poz. 1890), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr X/92/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 7.272 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 7.272 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 50.660.121 zł.,

a) plan dochodów bieżących 46.082.878 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.577.243 zł.,

2) plan wydatków ogółem 51.728.527 zł.,

a) plan wydatków bieżących 44.593.621 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 7.134.906 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.068.406 zł. są wolne środki
w kwocie 1.068.406 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 2/24/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

4

5

6

15

Wydatki razem:

przed zmianą

252 008

21 288

230 720

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

252 008

21 288

230 720

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

750

Administracja publiczna

przed zmianą

7 063 918

6 477 918

586 000

zmniejszenie

-3 700

-3 700

0

zwiększenie

6 522

6 522

0

po zmianach

7 066 740

6 480 740

586 000

75020

Starostwa powiatowe

przed zmianą

6 047 818

5 881 818

166 000

zmniejszenie

-3 700

-3 700

0

zwiększenie

6 522

6 522

0

po zmianach

6 050 640

5 884 640

166 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

672 370

672 370

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 700

3 700

0

po zmianach

676 070

676 070

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

57 000

57 000

0

zmniejszenie

-3 700

-3 700

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

53 300

53 300

0

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 500

2 500

0

po zmianach

2 500

2 500

0

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

322

322

0

po zmianach

322

322

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

535 000

535 000

0

zmniejszenie

-3 572

-3 572

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

531 428

531 428

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

535 000

535 000

0

zmniejszenie

-3 572

-3 572

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

531 428

531 428

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

535 000

535 000

0

zmniejszenie

-3 572

-3 572

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

531 428

531 428

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

przed zmianą

1 280 781

1 280 781

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

750

750

0

po zmianach

1 281 531

1 281 531

0

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

750

750

0

po zmianach

750

750

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

750

750

0

po zmianach

750

750

0

Wydatki razem:

przed zmianą

45 822 819

38 918 633

6 904 186

zmniejszenie

-7 272

-7 272

0

zwiększenie

7 272

7 272

0

po zmianach

45 822 819

38 918 633

6 904 186

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

5 653 700

5 653 700

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

5 653 700

5 653 700

0

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

51 728 527

44 593 621

7 134 906

zmniejszenie

-7 272

-7 272

0

zwiększenie

7 272

7 272

0

po zmianach

51 728 527

44 593 621

7 134 906

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama