reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Filipów

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz §13 pkt 4 uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.493 zł oraz zmniejsza o kwotę 414 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.395.601 zł:

- bieżące - 13.395.601 zł,

- majątkowe - 0 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.015.601 zł:

- bieżące - 12.088.601 zł,

- majątkowe - 927.000 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 380.000 zł,

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 120.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

928,00

8 235,00

9 163,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

8 235,00

8 235,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

8 235,00

8 235,00

852

Pomoc społeczna

2 436 000,00

3 844,00

2 439 844,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1 200,00

1 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 200,00

1 200,00

85295

Pozostała działalność

0,00

2 644,00

2 644,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 644,00

2 644,00

Razem:

2 460 928,00

12 079,00

2 473 007,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.395.601 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.395.601 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 0 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

4 423 615,00

0,00

4 423 615,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

69 492,00

414,00

69 906,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

414,00

414,00

80195

Pozostała działalność

48 619,00

- 414,00

48 205,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 867,00

- 414,00

1 453,00

Razem:

10 542 594,00

0,00

10 542 594,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

928,00

8 235,00

9 163,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

8 235,00

8 235,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 500,00

4 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

500,00

500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

35,00

35,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 500,00

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

200,00

852

Pomoc społeczna

2 436 000,00

3 844,00

2 439 844,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1 200,00

1 200,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 176,00

1 176,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

24,00

24,00

85295

Pozostała działalność

0,00

2 644,00

2 644,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

2 644,00

2 644,00

Razem:

2 460 928,00

12 079,00

2 473 007,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.015.601 zł złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.088.601 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.547.713 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.687.181 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.860.532 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 351.067 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.101.821 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 927.000 zł:


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Ad zał. Nr 1, Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zmianą dotacji na:

- wypłatę dodatków energetycznych oraz ich obsługę,

- realizację świadczenia wychowawczego,

- dopłatę dotacji dla Miasta Suwałki, wynikajacą z przesłanego rozliczenia kosztów 2015 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama