Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Wyszki

z dnia 7 marca 2016r.

o wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w I i II półroczu 2015 roku, położonych na obszarze gminy Wyszki.

1. I półrocze


Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu


Powierzchnia lokalu


Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry


poniżej 40 m2

A

2,80

0,87

B

1,00

C

1,40

40 m2 do 60 m2A


1,70

0,87
2,70

B

1,00

C

1,40

powyżej 60 m2

do 80 m2

A

0,87

2,70

B

C


powyżej 80 m2

A

1,80

4,18

B

C

1,46

2. II półrocze


Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu


Powierzchnia lokalu


Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry


poniżej 40 m2

A

2,80

0,87

B

1,00

C

1,40

40 m2 do 60 m2

A

1,70

0,87
2,70

B

1,00

C

1,40

powyżej 60 m2

do 80 m2

A

0,87

2,70

B

C


powyżej 80 m2

A

1,80


4,18

B

C

- A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku),

- B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania),

- C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej),

- * - budynek wymaga remontu,

- 1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek.

Wójt


Mariusz Korzeniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe