Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/193/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe