Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/16 Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

Tekst pierwotny

Na podstawie z art.4a. ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014r. poz. 150, z 2015r. poz. 1322 i poz. 1777 oraz z 2016r. poz.8) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873), Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza zgodnie z załącznikiem zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2015 roku, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Jerzy Sirak


Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 22 marca 2016 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka.

a) I półrocze 2015r.

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919- 45

1946-1970

1971- 2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

Poniżej

40m2

A

1)**...

2)......

0,92

7,44

B

C

40m2 do 60m2

A

1)3,29

2)5,32

B

2,18

3,29

C

1,28

Powyżej 60m2 do 80m2

A

1)3,06

2)4,81

B

C

Powyżej 80m2

A

B

2,18

2,47

2,62

C

0,87

b) II półrocze 2015r.

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919- 45

1946-1970

1971- 2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

Poniżej

40m2

A

1)**...

2)......

0,92

7,44

B

C

40m2 do 60m2

A

1)3,29

2)5,34

B

2,18

C

1,28

Powyżej 60m2 do 80m2

A

1)3,06

2)4,81

B

C

Powyżej 80m2

A

B

2,18

2,47

2,62

C

0,87

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja

budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja

budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) **stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe