reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/XV/16 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) , art.11 ust.2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854. 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195) )oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163. 693, 1045, 1240, 1310,1359,1607,1616,1830.1893; oraz z 2016 r. poz.195) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 158/XV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1269) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt.8 dodaje się 8 a, 8 b, 8 c, i 8 d:

8 a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135 ze zmianami)".

8 b) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863 ze zmianami).".

8 c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 poz. 581 ze zmianami).".

8 d) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama