Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat nr 1 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 21 marca 2016r.

o podjęciu przez Radę Miejską w Rajgrodzie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2016-2022"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.) Burmistrz Rajgrodu ogłasza, że:

1) Rada Miejska w Rajgrodzie w dniu 2 marca 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIII/128/16
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2016-2022.

2) Programu Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2016-2022 dostępny jest na stronie
BIP Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl.

3) Uchwała w sprawie przyjęcia programu rozwoju weszła w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe