Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr A-4502-2/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku

z dnia 4 kwietnia 2016r.

w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz.U. Nr 250 poz.1883 ze zm.) w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tekst pierwotny

Na podstawie - § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. Nr 250 poz.1883 ze zm.)

Lp

Nazwisko i imię

Zakres

Miejsce i adres zatrudnienia

Adres korespondencyjny

Okres powołania

1.

Al Arab Dorota

psycholog

SP ZOZ w Bielsku Podlaskim,17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

ul. Ogrodowa 26, 17-100 Bielsk Podlaski

31.12.2020

2.

Bielonko Dorota Barbara

psycholog

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień,15-881 Białystok,ul. Sukienna 11 A

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień,15-881 Białystok,ul. Sukienna 11 A

31.12.2020

3.

Brzozowska Maria Iwona

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

4.

Bursa -Dunda Julita

psycholog

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku,15-863 Białystok, ul. Radzymińska 2

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku,15-863 Białystok, ul. Radzymińska 2

31.12.2020

5.

Cyran Jerzy

psycholog

Poradnia Leczenia Uzależnień,16-200 Dąbrowa Białostocka,ul. Skłodowskiej 15

Poradnia Leczenia Uzależnień,16-200 Dąbrowa Białostocka,ul. Skłodowskiej 15

31.12.2020

6.

Dojlida Izabela Maria

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz,Plac Brodowicza 1

17-070 Choroszcz,zam. Porosły 49

31.12.2018

7.

Ejsmont Anna

psycholog

SPP ZOZ w Choroszczy, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

8.

Godlewski Marek Krzysztof

psychiatra

SP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 32

SP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 32

31.12.2020

9.

Halicka-Jabłonowska Joanna

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2018

10.

Kaplińska-Topczewska Hanna Maria

psychiatra

NZOZ "TOP-MEDIC",Poradnia Zdrowia Psychicznego, 18-100 Łapy, ul. Piaskowa 9 m 16

NZOZ "TOP-MEDIC",Poradnia Zdrowia Psychicznego, 18-100 Łapy, ul. Piaskowa 9 m 16

31.12.2020

11.

Kochanowska Anna

psychiatra

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku,15-863 Białystok, ul. Radzymińska 2

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku,15-863 Białystok, ul. Radzymińska 2

31.12.2020

12.

Kosińska Agnieszka Helena

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

13.

Kirejczyk Dorota Małgorzata

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku Poradnia Zdrowia Psychicznego Białystok, ul. Radzymińska 2

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku Poradnia Zdrowia Psychicznego Białystok, ul. Radzymińska 2

31.12.2020

14.

Łaguna Dariusz

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

15.

Małyszko Irena

psycholog

SP ZOZ Hajnówka,17-200 Hajnówka,ul. Doc. A.Dowgirda 9

ul. Lipowa 43C/11,17-200 Hajnówka

31.12.2020

16.

Misztalewska Grażyna Wanda

psychiatra

Centrum Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Poradnia Zdrowia Psychicznego,15-863 Białystok,ul. Radzymińska 2

Centrum Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Poradnia Zdrowia Psychicznego,15-863 Białystok,ul. Radzymińska 2

31.12.2020

17.

Mielnicka Marzanna Barbara

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2018

18.

Markowska Ewa

psycholog

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 9, 19 - 100 Mońki, i Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna, ul. Nowosielska 34, 15 - 617 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 9, 19 - 100 Mońki, i Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna, ul. Nowosielska 34, 15 - 617 Białystok

31.12.2018

19.

Napiórkowska - Łaguna Dorota

psychiatra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Leczenia Uzależenieńul. Niepodległości 9,19 - 100 Mońkilub Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna,ul. Nowosielska 34,15-617 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Leczenia Uzależenieńul. Niepodległości 9,19 - 100 Mońkilub Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna,ul. Nowosielska 34,15-617 Białystok

31.12.2019

20.

Nawara - Ułasiuk Katarzyna

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

21.

Olszewska Helena

psycholog

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, I Oddział Psychiatrii Sądowej, Plac Brodowicza 1

ul. Lawendowa 48d/16, 15-642 Białystok

31.12.2020

22.

Owsiejczuk Iwona

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

23.

Pietruczuk Małgorzata

psycholog

SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

zam. Saki 43,17-100 Bielsk Podlaski

31.12.2020

24.

Piłasiewicz Justyna Anna

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2018

25.

Rzucidło - Zieja Joanna Maria

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

15-854 Białystok,ul. Hajnowska 33

31.12.2018

26.

Siemieniako Irena

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

27.

Sulimowicz Ewa

psycholog

Powiatowa Poradnia Psychologiczna,17-300 Siemiatycze,ul. Kościuszki 43 a

ul. Drohiczyńska 126, 17-300 Siemiatycze

31.12.2020

28.

Sapieżko Grażyna

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

29.

Sierzputowska-Lebensztejn Beata Anna

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2020

30.

Szreniawski Marek

psychiatra

NZOZ Idea, DJV Sp. z o.o.,ul. Witosa 13,15-617 Białystok

NZOZ Idea, DJV Sp. z o.o.,ul. Witosa 13,15-617 Białystok

31.12.2020

31.

Trykozko-Niewińska Wioletta

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1, Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1, Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

31.12.2020

32.

Tarasiewicz Halina

psycholog

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2, 15-649 Białystok

ul. Św. A. Boboli 28,15-649 Białystok

31.12.2020

33.

Zdrójkowska Katarzyna

psycholog

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz,Oddział VI Ogólnopsychiatryczny Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz,Oddział VI Ogólnopsychiatryczny Plac Brodowicza 1

31.12.2020

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku


Przemysław Wasilewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe