Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/16 Burmistrza Łap

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r.150, z 2015r. poz. 1322, 1777, z 2016r. poz.8), oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, ogłaszam zestawienie danych dotyczących czynszu za rok 2015 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 roku położonych na obszarze Gminy Łapy.

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

4,72

1) 4,60

2) 9,98

4,72

B

1) 3,08 2) 9,53

3,87

3,68

C

40 m2 do 60 m2

A

4,72

1) 4,60 2) 4,72

4,72

B

3,87

3,87

3,87

C

powyżej 60 m2

do 80 m2

A

4,72

4,72

4,72

B

3,87

3,87

C

powyżej 80 m2

A

B

C


a) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

4,72

1) 4,60

2) 9,98

4,72

B

1) 3,08 2) 9,53

3,87

3,68

C

40 m2 do 60 m2

A

4,72

1) 4,60 2) 4,72

4,72

B

3,87

3,87

3,87

C

powyżej 60 m2

do 80 m2

A

4,72

4,72

4,72

B

3,87

3,87

C

powyżej 80 m2

A

B

C

Burmistrz Łap


Urszula Jabłońska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe