reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/2016 Rady Gminy Klukowo

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm.poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 742.348 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 15.933.786 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.346.490 zł,

b) dochody bieżące 14.587.296 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 3.659.444 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 16.354.706 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.583.445 zł,

b) wydatki bieżące 12.771.261 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 3.659.444 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 2.189.870 zł.

§ 4. Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Wprowadza się do budżetu przychody w kwocie 742.348 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. Przychodami są wolne środki z roku ubiegłego które przeznacza się na :

1) spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł.

2) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 420.920 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 10 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2015 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 250.000 zł. zgodnie z Uchwałą nr IX/56/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na remont drogi do miejscowości Kaliski

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 56.252 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie w Zespole Szkół w Klukowie.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 25.300 zł. w § 4110 o kwotę 4.400 zł. , w § 4120 o kwotę 627 zł. oraz w § 4440 o kwotę 547 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 25.300 zł. , w § 4110 o kwotę 4.400 zł., w § 4120 o kwotę 627 zł. i w § 4440 o kwotę 547 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 371.096 zł. z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego dla OSP w Wyszoknach Kościelnych.

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu oczyszczalni ścieków.

7. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 742.348 zł. stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu za 2015 rok.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama