Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/186/2016 Burmistrza Supraśla

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe