reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1579/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr XVIII/90/16 z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr XVIII/90/16 z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

postanawia: uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w § 1 ust. 3 lit. d) Uchwały, na mocy których dokonano zmian § 1 ust. 1 pkt 6 lit. d) Uchwały Nr XIV/68/15 z dnia 27 listopada 2015 r.,
z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 1 ust. 3 lit. d) Uchwały
Nr XVIII/90/16 z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki


Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr XVIII/90/16 z dnia 26 lutego
2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 22 marca 2016 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 31 marca 2016 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
31 marca 2016 r. stwierdziło, co następuje.

Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Na mocy badanej Uchwały dokonano m.in. zmiany brzmienia § 1 ust. 1 pkt 6 lit. d) UchwałyNr XIV/68/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych, nadając mu następujące brzmienie:

"d) powyższej 36 ton, a mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.300 zł."

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr XIV/68/15 było następujące:

"§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Dobrzyniewo Duże:

6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

d) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.300 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.260 zł".

Tym samym dokonując zmian w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. d) Uchwały Nr XIV/68/15 usunięto stawkę podatku od środków transportowych w wysokości 2.260 zł, od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów wyższej
niż 36 ton, a mniej niż 40 ton, o liczbie osi trzy i więcej.

Powyższe działanie prowadzi do naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r. poz. 849, ze zm.), zgodnie z którym rada zobowiązana jest do określenia stawek podatku od środków transportowych dla wszystkich przedmiotów opodatkowania wskazanych w tych przepisach.

Podkreślić należy, że biorąc pod uwagę roczny charakter podatku od środków transportowych oraz postanowienia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada zobligowana jest podjąć uchwałę w sprawie stawek podatkowych przed rozpoczęciem roku podatkowego. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie na zasadę niezmieniania prawa podatkowego w trakcie trwania roku podatkowego, jako na istotny element demokratycznego państwa prawnego (np. K 13/93,
K 1/95). Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dn. 2 października 2002 r. (sygn. akt
I SA/Wr 1799/02). Sąd stwierdził m.in., że "z zasady pewności prawa i zaufania obywateli do państwa wynika zakaz dokonywania zmian reguł pobierania podatku rocznego w toku roku podatkowego, chodzi bowiem o zapewnienie podatnikom możliwości, układania biegu ich interesów z uwzględnieniem obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego. Zaskakiwanie podatników zmianami w trakcie roku podatkowego jest niezgodne z art. 2 Konstytucji RP."

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Otrzymuje:

Rada Gminy

Dobrzyniewo Duże

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama