reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/108/16 Rady Miasta Sejny

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy - Miasta Sejny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (liczba mieszkańców).

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 15,50 zł miesięcznie (od mieszkańca).

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11,00 zł miesięcznie (od mieszkańca).

§ 2. 1. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości 8,00 zł,

2) o pojemności 110 L - w wysokości 11,00 zł,

3) o pojemności 120 L - w wysokości 12,00 zł,

4) o pojemności 240 L - w wysokości 18,00 zł,

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 90,00 zł,

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 260,00 zł,

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 310,00 zł,

8) o pojemności 10 m3 - w wysokości 330,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik:

1) o pojemności 60 litrów (L) - w wysokości 4,00 zł.,

2) o pojemności 110 L - w wysokości 6,00 zł.;

3) o pojemności 120 L - w wysokości 7,00 zł.;

4) o pojemności 240 L - w wysokości 12,00 zł.;

5) o pojemności 1100 L - w wysokości 60,00 zł.,

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 190,00 zł.,

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 230,00 zł.,

8) o pojemności 10 m3 - w wysokości 290,00 zł,

9) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów:

a) z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności:

- 120 L - w wysokości 3,00 zł.,

- 240 L - w wysokości 5,00 zł.,

- 1m3 - w wysokości 16,00 zł.,

- 1,5 m3 - w wysokości 19,00 zł,

- 3 m3 - w wysokości 22,00 zł.,

b) pojemniki, w tym worki na papier i makulaturę, tworzywa sztuczne i odpady z opakowań wielomateriałowych, szkło, metal, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- 60 L - w wysokości 1,50 zł.,

- 120 L - w wysokości 3,00 zł.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/155/13 Rady Miasta Sejny z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy - Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny


Romuald Jakubowski


Uzasadnienie

Wzrost opłaty spowodowany jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poprzednia firma oferująca o 44% niższe ceny nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku, stąd konieczność zmiany firmy i wiążącymi się z tym zmianami opłat. Przepisy obowiązującego prawa wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywały wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama