reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3 Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie przekazania Gminie Krasnopol zarządzania drogą gminną Głuszyn - Daniłowce Nr 102051B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Sejny o długości 582m, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn -Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki."

zawarte w dniu 31.05.2016 r. w Krasnopolu pomiędzy Gminą Krasnopol reprezentowaną przez Karola Szrajberta - Wójta Gminy Krasnopol zwaną dalej ''Przejmującym " a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Piotra Franciszka Alszko - Starostę Powiatu Sejneńskiego oraz Romualda Witkowskiego - Wicestarostę Powiatu Sejneńskiego i Gminę Sejny reprezentowaną przez Dariusza Adama Łostowskiego - Wójta Gminy Sejny Zwanych dalej " Przekazującymi "

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 - z późn. zmn.), art. 5 ust. 2 art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz Uchwały Nr XIV/76/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem gminnej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji i Uchwały Nr XVI/88/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem powiatowej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji oraz Uchwały Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Sejneńskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową i Uchwały Nr XIV/163/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Gminy Sejny zadania publicznego zarządzania drogą gminną, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa dojazdu oraz zwiększenie dostępu do sieci dróg i obiektów użyteczności publicznej miejscowości Głuszyn (Gmina Krasnopol), Sumowo (Gmina Sejny) Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi gminnej Nr 102051B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Sejny o długości 582 m i drogi powiatowej Nr 1173B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Krasnopol o długości 1235 m oraz wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie. Pełnienie przez Przejmującego obowiązków zarządcy drogi wykonywane będzie nieodpłatnie.

§ 2. Przejmujący wyraża wolę pełnienia obowiązków inwestora zadania pod nazwą " Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn -Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki".

§ 3. Przekazujący zezwala Przejmującemu na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

§ 4. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po 5 latach od dnia wypłaty płatności końcowej po zakończeniu inwestycji p. " Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn -Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki" (tj. po obowiązywaniu okresu trwałości projektu).

§ 5. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 7. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 2 dla celów publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Starosta Sejneński


Piotr Franciszek Alszko


Wicestarosta Sejneński


Romuald Witkowski


Wójt Gminy Sejny


Dariusz Adam Łostowski

Wójt Gminy Krasnopol


Karol Szrajbert

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama