reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 28.2016 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 ) oraz Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia )

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę3 491 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę3 300 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia )

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę39 100 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę39 291 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem20 952 194 zł z tego:

- dochody bieżące17 607 136 zł

- dochody majątkowe3 345 058 zł

- Plan wydatków ogółem20 184 514 zł z tego:

- na wydatki bieżące14 767 533 zł

- na wydatki majątkowe5 416 981 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 680 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


TABELA NR 1 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

4 141 900,00

191,00

4 142 091,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 649 000,00

- 3 300,00

1 645 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 649 000,00

- 3 300,00

1 645 700,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

3 300,00

12 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

9 000,00

3 300,00

12 300,00

85295

Pozostała działalność

0,00

191,00

191,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

191,00

191,00

Razem:

4 592 199,00

191,00

4 592 390,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


TABELA NR 2- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 192 068,00

0,00

3 192 068,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 892 068,00

0,00

2 892 068,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

- 2 800,00

9 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 000,00

2 800,00

101 800,00

750

Administracja publiczna

1 925 033,00

0,00

1 925 033,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 556 600,00

0,00

1 556 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

890 000,00

13 500,00

903 500,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

80 800,00

- 13 500,00

67 300,00

75095

Pozostała działalność

202 373,00

0,00

202 373,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 000,00

- 8 000,00

8 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 000,00

8 000,00

33 000,00

801

Oświata i wychowanie

7 607 197,00

0,00

7 607 197,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

755 957,00

0,00

755 957,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 856,00

- 9 500,00

6 356,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 355,00

9 500,00

115 855,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

554 029,00

0,00

554 029,00

90002

Gospodarka odpadami

456 985,00

0,00

456 985,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 000,00

2 000,00

41 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 800,00

- 2 000,00

2 800,00

Razem:

15 592 124,00

0,00

15 592 124,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

4 141 900,00

191,00

4 142 091,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 649 000,00

- 3 300,00

1 645 700,00

3110

Świadczenia społeczne

1 530 000,00

- 3 300,00

1 526 700,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

3 300,00

12 300,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 000,00

3 300,00

12 300,00

85295

Pozostała działalność

0,00

191,00

191,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

191,00

191,00

Razem:

4 592 199,00

191,00

4 592 390,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 maja 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.67.2016.MA z dnia 25 kwietnia 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 rok w dz. 852 - pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- kwota 191 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.195.2016.MA z dnia 23 maja 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 rok w dz. 852 - pomoc społeczna rozdz. 85212 § 2010 oraz 85213 § 2010 w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota 3 300 złotych.

Na podstawie analizy wykonania planu oraz mając na względzie aktualne potrzeby dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama