Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.97.2016.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 czerwca 2016r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XIII/108/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe