Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 sierpnia 2016r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hajnówce zadań powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe