Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.97.2016 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 17 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe