Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 sierpnia 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe