Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/203/2016 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe