Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.150.2016.AR Wojewody Podlaskiego

z dnia 8 września 2016r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XV/110/16 Rady Gminy Narewka z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe