Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.149.2016.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 12 września 2016r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XV/101/2016 Rady Gminy Puńsk z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Puńsk uczących się w języku mniejszości narodowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe