Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 6 września 2016r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jesionowe Góry"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe