Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 29/2016 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 1 sierpnia 2016r.

w spawie prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci z terenu Gminy Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe