Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/205/16 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2016r.

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Grajewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe