Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2016r.

w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe