Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 34/2016 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2016r.

w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Przerośl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe